Wydawca treści Wydawca treści

Komunikat

W SPRAWIE ZŁAGODZENIA OBOSTRZEŃ COVIDOWYCH ZWIĄZANYCH Z POBYTEM W SIEDZIBIE NADLEŚNICTWA BIŁGORAJ

SZANOWNI PAŃSTWO!

 

OD DNIA 16.08.2021 NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA BIŁGORAJ ORAZ PRACOWNICY NADLEŚNICTWA PRZYJMUJĄ INTERESANTÓW BEZPOŚREDNIO Z ZACHOWANIEM NIŻEJ WYMIENIONYCH WARUNKÓW SANITARNYCH:

1.KAŻDY POBYT W BIURZE NADLEŚNICTWA  NALEŻY ROZPOCZĄĆ OD  

   ZASŁONIĘCIA UST I  NOSA MASECZKĄ.

 

2.CHUSTY , PRZYŁBICE i SZALIKI NIE SĄ  DOZWOLONE, PONIEWAŻ  NIE  

   SPEŁNIAJĄ SWOJEJ PODSTAWOWEJ FUNKCJI, CZYLI NIE CHRONIĄ PRZED  

   WIRUSEM!

 

3.PO WEJŚCIU DO BIURA NADLEŚNICTWA OBOWIĄZKOWO WYKONAĆ

   DEZYNFEKCJĘ RĄK ŚRODKIEM WYSTAWIONYM PRZY OBYDWU

   WEJŚCIACH DO BUDYNKU. DOZOWNIK DO DEZYNFEKCJI NALEŻY

   NACISNĄĆ JEDEN RAZ I DOKŁADNIE ROZPROWADZIĆ CIECZ PO  

   DŁONIACH. W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z DOZOWNIKA

   BEZDOTYKOWEGO NALEŻY PODSTAWIĆ DŁOŃ POD CZUJNIK DOZOWNIKA I

   PŁYN POLEJE SIĘ SAMOCZYNNIE

 

4.PRACOWNIK NADLEŚNICTWA PODCZAS  BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI  

   KLIENTA / INTERESANTA W POMIESZCZENIACH ZAMKNIĘTYCH

   ZOBOWIĄZANY JEST DO ZASŁANIANIA UST I NOSA MASECZKĄ.

 

 

Ważne! Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:

  • całościowe zaburzenia rozwoju,
  • zaburzenia psychiczne,
  • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
  • trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.
  • zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia.

 

                                                                                Nadleśniczy           

                                                                     mgr inż. Andrzej Borowiec