Wydawca treści Wydawca treści

Sadzimy drzewa dla przyszłych pokoleń

26 września 2020 roku na terenie Szkoły Podstawowej nr im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju odbyło się uroczyste posadzenie pamiątkowego dębu w ramach VII Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej PTTK oraz akcji SADZIMY DRZEWA DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ.

Kilkuletnia sadzonka dębu upamiętniła 70 rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W tym roku włączając się  organizację sztafety Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych przekazała symboliczną liczbę 70 dębów dla wybranych 70 oddziałów PTTK w Polsce, podkreślając tym samym wieloletnią współpracę z Towarzystwem w kreowaniu aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu i kultury turystycznej,  krajoznawczej i edukacji.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Biłgoraju została wybrana nieprzypadkowo spośród czterech jeszcze innych szkół województwa lubelskiego między innymi z  Puław, Świdnika i  Zwierzyńca na miejsce wspólnego świętowania, gdyż od ponad kilkudziesięciu lat jej nauczyciele realizują z uczniami autorskie innowacyjne programy turystyczne często współpracując nie tylko z Nadleśnictwem Biłgoraj, ale również innymi zaprzyjaźnionymi nadleśnictwami Lubelszczyzny. We wspólnym spotkaniu rodzin uczniów szkoły i nauczycieli honorowym gościem był Nadleśniczy Nadleśnictwa Biłgoraj mgr inż. Mariusz Szwed, który przywiózł sadzonkę dębu oraz wygłosił prelekcję o prawidłowym korzystaniu z lasów, ze szlaków turystycznych oraz wpływie lasu na zdrowie człowieka. O pięknie i bogactwie otaczających borów Puszczy Solskiej przypomniał cytując teksty Dryas Zamchanej i Pana Zachanusa utworów Jana Kochanowskiego sprzed 442 lat Wiceprezes Oddziału PTTK w Biłgoraju, Andrzej Czacharowski.

Po wspólnym posadzeniu symbolicznego dębu uczniowie i ich rodzice wzięli udział w loterii, której sponsorem Zarząd Główny PTTK a następnie wyruszyli na spacer ulicami miasta do Parku Nowakowskiego, gdzie podziwiali ponad dwustuletnie pomnikowe lipy, klony, wiązy i wspaniały okaz grabu.