Wydawca treści Wydawca treści

Zmiana rzecznika w N-ctwie Biłgoraj

Zadania rzecznika prasowego będzie wykonywał inżynier nadzoru

Pan Nadleśniczy Andrzej Borowiec w dniu 27 sierpnia 2021 r. przekazał zadania rzecznika prasowego Nadleśnictwa Biłgoraj  Panu Krzysztofowi Gronkowi, który będzie je wykonywał w ramach pełnienia funkcji inżyniera nadzoru. 

 

Dane kontaktowe do rzecznika znajdują się w zakładce KONTAKT/Dla mediów