Wydawca treści Wydawca treści

certyfikacja

Nadleśnictwo Biłgoraj posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

 

FSC

Posiadanie przez Nadleśnictwo Biłgoraj certyfikatu Forest Stewardship Council® (FSC®) jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Certyfikat FSC został nadany przez Rainforest Aliance 23 stycznia 2014 roku dla Lasów Państwowych.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie po przeprowadzonym audycie, 23 stycznia 2019 r. otrzymała certyfikat FSC przez Bureau Veritas Certification. Certyfikat nosi numer BV-FM/COC-140114 i jest ważny do 22 stycznia 2024 roku.

Certyfikat FSC oznacza, że lasy Nadleśnictwa Biłgoraj są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

PEFC

Nadleśnictwo Biłgoraj posiada także subcertyfikat PEFC nr 12/0036-2 nadany przez ©PEFC Council i jest ważny do 9 lipca 2018 roku. Widniejące logo PEFC informuje o pochodzeniu produktu leśnego z lasu zarządzanego w sposób trwały i zrównoważony.

Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych

Materiały do pobrania