Web Content Display Web Content Display

Return to Full Page

Ścieżka geocachingowa w Nadleśnictwie Biłgoraj

Spędzaj czas aktywnie!

Nadleśnictwo Biłgoraj pragnie poinformować, że w ramach gry terenowej Geocaching uruchomiona została geościeżka pod nazwą "Rezerwat przyrody Obary". Przy ścieżce ukryte zostało 8 skrzynek  znaleźć tam można informacje opisujące osobliwości i gatunki chronione związane tematycznie ze ścieżką.

Dla wytrwałych poszukiwaczy przygotowane są unikalne certyfikaty.

Informujemy również, że owocna współpraca z Panem Jakubem Piechotą skutkuje uruchomieniem kolejnych skrzynek:

-skrzynka przy leśniczówce leśnictwa Rogóźnianka w dawnej osadzie leśnej. Opisuje ona epizod w życiu Bolesława Usowa "Konara", który tu był nadleśniczym w czasie II wojny światowej.

-skrzynka przy ziemiance Andrzeja Kiszki. Opisuje jego historię.

- dwie skrzynki będące częścią geościeżki przybliżającej tematycznie nieistniejące wsie Ciosmy Pszczelną, Knieję i Nieszury. Na geościeżkę skłąda się 9 skrzynek, ale tylko dwie są położone na terenie nadleśnictwa. Pozostałe są w lasach prywatnych. Te, które leżą w lasach państwowych to: jedna koło "czerwonej figury", a druga przy zespole kapliczek obok kapliczki kłodowej z XIX w. Obie przy drodze z Dąbrowicy na Ciosmy.

- skrzynka na południe od Momot Górnych w oddziale 19 leśnictwa Huta przy kapliczce w miejscu zwanym koło "Dziecka". Opisuje historię zamarznięcia w tym miejscu zagubionego dziecka.

-skrzynka na południe od Kiszek przy grobie nieznanego niemieckiego żołnierza leżącego na granicy województw w oddziale 2 leśnictwa Huta.

Przypominamy by  wziąć udział w takiej formie turystyki, należy tylko zalogować się do serwisu www.opencaching.pl i posiadać odbiornik GPS (może być to zwykły smartfon). Korzystanie z powyższego serwisu nie wiąże się ponoszeniem żadnych opłat.

 Życzymy udanej zabawy i owocnych polowań.

O uruchomieniu kolejnych skrzynek będziemy informować na bieżąco.