Wydawca treści Wydawca treści

Lasy niepaństwowe

W zasięgu działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych znajduje się 267170 ha lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa potocznie zwanych niepaństwowymi. Z tej powierzchni 2,9 % tj. 7740 ha nadzorowane jest przez 4 nadleśnictwa. Nadzór prowadzony jest  zgodnie z przepisami Ustawy o Lasach  na podstawie porozumień Nadleśniczych ze Starostami.   

Zgodnie z ustawą o lasach za stan lasów odpowiedzialni są ich właściciele.

Do obowiązków właściciela należy w szczególności:

  1. Ponowne wprowadzanie roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu.
  2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na uprawach w wieku do 10 lat.
  3. Usuwanie drzew opanowanych przez owady, wywróconych , złamanych    i suchych.
  4. Prowadzenie racjonalnej wycinki drzew zgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją starosty.
  5. Wykonywanie prac w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

       

Nadleśnictwo Biłgoraj od dnia 1 stycznia 2018 r. nie sprawuje nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.