Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Nadleśnictwo Biłgoraj posiada szeroką ofertę edukacyjną w postaci ścieżek edukacyjnych z wieloma przystankami, ścieżek turystycznych rowerowych i pieszych oraz miejsc na ogniska.

Wśród oferty edukacyjnej naszego nadleśnictwa znajdują się:

1. Szlaki rowerowe:
- „Doliny Białej Łady" (czerwony) - prowadzący przez Biłgoraj, Rapy Dylańskie, Ignatówkę, Żelebsko, Wolę Kątecką, Karolówkę Nadrzecze, Majdan Gromadzki do Biłgoraja długości 18 km, przebiegający przez lasy państwowe i częściowo przez niepaństwowe.
- Ujście – Biłgoraj – Osuchy (niebieski). Prowadzący z miejscowości Ujście przez Bukową, Dąbrowicę, Kol. Sól, Biłgoraj, Okrągłe, Smólsko, Króle, Remizy, Bukowiec, Pisklaki, Szostaki do Osuch; o łącznej długości trasy 63 km. w tym Ujście – Biłgoraj 25 km. i Biłgoraj – Osuchy 38 km.
- (zielony) z Biłgoraja przez Podlesie, Dereźnię, Wolę Dereźniańską, Wólkę Biską, Biszczę do Tarnogrodu.
 
2. Piesze szlaki turystyczne:
– „Roztoczański" – (żółty) o długości 47,5 km ze Zwierzyńca, przez Hedwiżyn, Wolę Dużą, Wolę Małą, Biłgoraj, Kolonię Sól, Dereźnię, Wolę Dereźniańską, Rudę Zagrody, Bidaczów Nowy do Bidaczowa Starego.
- „Walk Partyzanckich"- (czarny), o długości 120 km z Bidaczowa Starego do Tomaszowa Lubelskiego przez Budziaże, Zanie, Majdan Stary (na obszarze Nadleśnictwa Biłgoraj) – dalej Majdan Nowy, Lipowiec, Aleksandrów, Margole, Górecko Kościelne, Kozaki Osuchowskie, Osuchy.
- „Walk Partyzantów" – (czerwony) z Lipy do Bidaczowa Starego – na obszarze Nadleśnictwa Biłgoraj – Bidaczów Stary, Pszczelna, Knieja, Ciosmy, Ujście.
- „Puszczy Solskiej" (niebieski) z Górecka Kościelnego przez Brodziaki, Edwardów do Biłgoraja.

3. "Szlaki głuszcowe"

4. Ścieżka dydaktyczna w leśnictwie Bojary - przebiega ona przez ciekawy fragment Puszczy Solskiej pokazując na 17 tablicach informatycznych różne typy drzewostanów, charakterystyczne gatunki ze świata roślin i zwierząt oraz ukazuje wiele aspektów z pracy leśników. Na zdjęciu po prawej widoczna jest mapa przebiegu ścieżki z naniesionymi przystankami.

5. Szkółka leśna Bojary - na jej terenie mieści się specjalnie przygotowane miejsce na spotkania okolicznościowe z możliwością rozpalenia ogniska. Ponadto istnieje możliwość skorzystania z oprowadzenia po terenie szkółki leśnej przez leśniczego-szkółkarza.

6. Pawilon promocji gospodarki leśnej. w którym organizowane są przez Nadleśnictwo Biłgoraj prelekcje dla uczniów szkół wraz z konkursami i upominkami czy też różne wystawy.

7. Nadleśnictwo prowadzi także edukację poprzez broszury, ulotki, upominki czy kalendarze.