Ogłoszenia Ogłoszenia

Drewno opałowe a podatek VAT

Przesunięcie terminu stosowania nowych stawek VAT

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 1 listopada 2019 r. wprowadzającymi nową matrycę stawek podatku VAT od towarów i usług oraz wiążącą informację stawkową (WIS), zmiany stawek, w tym m.in. na drewno opałowe, miały nastąpić od 1 kwietnia br. Jednakże w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju zapisy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przesuwają ten termin na 1 lipca 2020r.

W związku z powyższym, do dnia 30.06.2020 r. drewno opałowe jest objęte 8% stawką VAT, a od 01.07.2020 r. już stawką 23%.