Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PROGRAM ZANOCUJ W LESIE W NADLEŚNICTWIE BIŁGORAJ

Informacja o zasadach i możliwościach korzystania z obszarów leśnych wyznaczonych w ramach Programu „Zanocuj w lesie”.

Nadleśnictwo Biłgoraj przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”. 

W ramach programu Nadleśnictwo Biłgoraj wyznaczyło obszary leśne o powierzchni ponad 2600 hektarów, gdzie miłośnicy bushcraftu i survivalu mogą uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach. Wyznaczony przez Nadleśnictwo Biłgoraj obszar przeznaczony jest dla miłośników bushcraftu i surwiwalu, ale też dla osób które chcą przenocować w lesie bez specjalnej infrastruktury.

Wybrany teren o powierzchni ponad 2,6 tys. ha znajduje się w zachodniej części Nadleśnictwa Biłgoraj, w zasięgu na obszarze Leśnictw Huta i Ujście. W przewarzającej części teren ten pokryty jest zwartym płaszczem lasów. W tym ustronnym miejscu znajdującym się w sercu leśnej głuszy będzie można poczuć prawdziwą dzikość przyrody i bliskość natury.

 

 

Mapa obszaru programu „Zanocuj w lesie” na terenie Nadleśnictwa Biłgoraj:

 

Lokalizacja widoczna jest również na mapie Banku Danych o Lasach [https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy] oraz z poziomu aplikacji mBDL działającej na systemie Android [link do aplikacji]  lub iPhone [link do aplikacji], z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę:

  1. Zapoznaj się z Regulaminem korzystania z obszaru [materiały do pobrania na dole strony].
  2. Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy „miejsce do zanocowania” nie znajduje się na obszarze objętym zakazem. Zapoznaj się z mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy.
  3. Na powierzchniach oraz przebiegających przez nie szlakach turystycznych lub bliskim sąsiedztwie takich szlaków gdzie prowadzone są prace gospodarcze obwiązuje zakaz wstępu! Powierzchnie takie przy wejściu na szlak są oznakowane żółtymi tablicami ostrzegawczymi z informacją o terminie obowiązywania zakazu. Szczegółowe informacje dotyczące aktualnie prowadzonych prac oraz czasowymi wyłączeniami lub zmianami przebiegu szlaków dostępne są u koordynatora programu w nadleśnictwie.
  4. Jesień i zima to okres polowań zbiorowych. Prosimy o zapoznanie się z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie maja obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar w którym się odbywa polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! Terminy polowań zbiorowych znajdziesz na stronach kół łowieckich: KŁ nr 80 „Budowlani” (obwód łowiecki 15 pk.) oraz  KŁ nr 54 „Chodel” (obwód łowiecki 311). Mapa z zasięgiem obszaru dzierżawionego przez koła łowieckie znajduje się powyżej.
  5. Na obszarze objętym programem pn. „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Biłgoraj obowiązuje zakaz używania otwartego ognia w lesie. Brak jest wyznaczonego miejsca do rozpalania ogniska. Nadleśniczy Nadleśnictwa Biłgoraj dopuszcza możliwość używania kuchenek gazowych wyłącznie na obszarze objętym programem PGL LP "Zanocuj w lesie".
  6. Zapoznaj się z zasadami bezpiecznego korzystania z lasu na czas w las https://czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-lesie-i-porady-3 oraz stronie bilgoraj.lublin.lasy.gov.pl.
  7. Pamiętaj! Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza [link do formularza] oraz przesłanie go na adres bilgoraj@lublin.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

 

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: tel. 84 686 00 28 w. 20.