Wydawca treści Wydawca treści

Rekrutacja w Nadleśnictwie Biłgoraj

 

 Wszystkie oferty pracy znajdują się na stronie głównej Lasów Państwowych pod linkiem: http://www.lasy.gov.pl/informacje/oferty-pracy.

 

Obowiązek informacyjny

Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz opierając się o przepisy zawarte w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ust. z 2018 r. poz. 1000), pragniemy Państwa poinformować w następujących kwestiach:

1. Administratorem danych osobowych zawartych w Państwa dokumentach aplikacyjnych jest:

Nadleśnictwo Biłgoraj

ul. Zamojska 96

23-400 Biłgoraj

tel. 84 686 00 28

e-mail: bilgoraj@lublin.lasy.gov.pl

2. Dane zbierane są na potrzeby aktualnie prowadzonej rekrutacji oraz w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy.

3. Nadleśnictwo nie przyjmuje dokumentów aplikacyjnych w czasie, gdy nie prowadzi sie procesu rekrutacji. Dokumenty wpływające drogą elektroniczną zostaną usunięte, a przesłane w wersji papierowej nie bedą odsyłane tylko niszczone.

4. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.

5. Szczegółowe wymogi jakie należy spełnić w procesie rekrutacyjnym aby zostać przyjętym do pracy na dane stanowisko, będą podawane przy każdej rekrutacji.

6. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Państwa wyraźnej zgody.

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną przez okres 2 lat lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

8. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych mają Państwo prawo w dowolnym momencie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania danych osobowych oraz w przypadku elektronicznego przesłania także do ich przeniesienia.

9. W celu usprawnienia procesu rekrutacyjnego administrator może przetwarzać dane w sposób automatyczny poprzez np. tworzenie zestawień danych.

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

11. Administrator zapewnia, że każdy z pracowników, który ma dostęp do Państwa danych osobowych, działa z jego upoważnienia oraz został zobowiązany do zachowania tych danych w tajemnicy oraz do ich zabezpieczenia.

12. W przypadku naruszenia przepisów związanych z przetwarzaniem danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.