Zwierzęta naszych lasów Zwierzęta naszych lasów

Las wokół nas

Największy wśród kuraków Polski - Głuszec (Tetrao urogallus)

Głuszec to ptak z rodziny kurowatych, który występuje tylko w kilku miejscach na terenie naszego kraju, w tym m.in. na terenie Puszczy Solskiej. Znajduje się on również na liście gatunków zagrożonych IUCN, gdzie oznaczono go jako LC. Głuszec zasiedla głównie bory o gęstym podszycie, w pobliżu torfowisk, bagien lub cieków wodnych, co przy dość dużych jego rozmiarach, czyni go ptakiem trudnym do zauważenia.

Zimą jego główne menu stanowią uiglone pędy drzew, co udało się sfilmować przez jednego z pracowników Służby Leśnej: