Wydawca treści Wydawca treści

Działalność medialna

Zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 71 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19.10.2015 roku w sprawie polityki komunikacyjnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe informujemy, iż osobą pełniącą funkcję rzecznika prasowego w Nadleśnictwie Biłgoraj jest Kamil Rapa.

tel. 723 722 930   e-mail: kamil.rapa@lublin.lasy.gov.pl