Leśnictwa Leśnictwa

Leśnictwo Biszcza


p.o. leśniczego Leszek Turczyniak - tel. 601 085 963

Referent ds. gospodarki leśnej Piotr Rudy - tel. 665 349 066

KANCELARIA
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II    
Gózd Lipiński 81
23-400 Biłgoraj

Leśnictwo Bojary

 

Leśniczy Leszek Jaskowski - tel. 665 349 083
Podleśniczy Rafał Kołodziej -tel. 500 404 657

 

KANCELARIA
Szkółka Bojary
23-400 Biłgoraj

Leśnictwo Ciosmy

 

Leśniczy Zbigniew Kiełbasa - tel. 665 349 082

Podleśniczy Tomasz Sprysak - tel. 665 349 058

 

KANCELARIA
Leśniczówka - Ciosmy 2
23-400 Biłgoraj

Leśnictwo Huta

 

Leśniczy Stefan Dudek - tel. 665 349 057
Podleśniczy Dariusz Szabat - tel. 665 349 062

KANCELARIA
Leśniczówka - Bukowa 74A
23-400 Biłgoraj

Leśnictwo Luchów

 

Leśniczy Bolesław Skotnicki - tel. 665 349 056

Podleśniczy Marcin Żmijan - tel. 665 349 085

KANCELARIA
ul. 30-go czerwca 10
23-420 Tarnogród

Leśnictwo Nadrzecze

 

Leśniczy Grzegorz Dybiak - tel. 665 349 065
Podleśniczy Łukasz Śliwiński - 605 365 082

KANCELARIA
ul. Konwaliowa 16
23-400 Biłgoraj

Leśnictwo Potok

 

 

Leśniczy Stanisław Ciosmak - tel. 665 349 067
Podleśniczy Leszek Bożek - tel. 665 349 068

Podleśniczy Bernard Połeć - tel. 665 840 009

 

KANCELARIA
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II    
Gózd Lipiński 81
23-400 Biłgoraj

Leśnictwo Sól


Leśniczy Mirosław Małek - tel. 665 349 081

Podleśniczy Sławomir Rawski - tel. - 695 350 071
 

KANCELARIA
Ciosmy 2
23-400 Biłgoraj

Leśnictwo Rogóźnianka

 

Leśniczy Lesław Rawiak - tel. 665 349 055
Podleśniczy Mariusz Derylak - tel. 665 349 072

KANCELARIA   
Leśniczówka - Osada Leśna, Huta Nowa 2/2
37-413 Harasiuki

tel. 15 8792125

Leśnictwo Ujście


Leśniczy Ryszard Rożek - tel. 665 349 078

Podleśniczy Stanisław Serafin - tel. 665 349 070

KANCELARIA   
Leśniczówka - Ciosmy 2
23-400 Biłgoraj

Leśnictwo Wola

 

Leśniczy Grzegorz Marek  - tel. 665 349 074
Podleśniczy Sławomir Kulanica - tel. 665 840 002

KANCELARIA   
ul. Zamojska 96
23-400 Biłgoraj

Leśnictwo Zagumnie

 

Leśniczy Stanisław Piętal - tel. 665 349 075

Podleśniczy Karol Pyzik - tel. 785 054 344

KANCELARIA   
Leśniczówka - Zagumnie 2
23-400 Biłgoraj

Szkółka Bojary

 

Leśniczy Zygmunt Pyzik - tel. 665 349 061

KANCELARIA   
Szkółka Bojary