Wydawca treści Wydawca treści

Nadleśnictwo Biłgoraj

Położenie i ogólna charakterystyka Nadleśnictwa Biłgoraj


Wyświetl większą mapę

        

          Według "Regionalizacji przyrodniczo-leśnej na podstawach ekologiczno-fizjograficznych" opracowanej przez T. Trampler i innych w 1990 r. obszar Nadleśnictwa Biłgoraj położony jest w VI – Małopolskiej Krainie przyrodniczo-leśnej w dzielnicach:
  • Dzielnica 10 - Nizinie Sandomierskiej w mezoregionie Puszczy Solskiej położone jest ok. 80% powierzchni nadleśnictwa, obszar zwarty pomiędzy : od północy – południa krawędź Roztocza, do doliny rzeki Tanew od południa:
  • Dzielnicy 11 - Wysoczyzn Sandomierskich w mezoregionie Płaskowyżu Tarnogrodzkiego położone jest ok. 19% powierzchni nadleśnictwa – obszar położonych na południe od rzeki Tanwi.
  • Dzielnicy 5 - Roztocza w mezoregionie Roztocza Zachodniego położone jest zaledwie ok. 0,6% powierzchni nadleśnictwa – obszar na południowej krawędzi Roztocza.
       Mezoregion Puszczy Solskiej jest najbardziej charakterystyczny dla Nadleśnictwa Biłgoraj – obejmuje on ok. 80% powierzchni. Obszar ten, ograniczony od północy krawędzią Roztocza i południową krawędzią pradoliny rzeki Tanew od południa. Według regionalizacji ekoklimatycznej Tramplera lasy Nadleśnictwa Biłgoraj położone są w środkowopolskiej strefie ekoklimatycznej w mezoregionie Wyżyny Małopolskiej. Według E. Romera cała rozległa Równina Biłgorajska jest zaliczana do typu klimatów podgórskich nizin i kotlin. Administracyjnie zlokalizowane jest na terenie województwa lubelskiego (73% pow.) i podkarpackiego (27% pow.) w obrębie  9 gmin: Biłgoraj, Frampol, Goraj, Biszcza, Potok Górny, Tarnogród, Radecznica i Janów Lubelski.
 

      Roczne pozyskanie drewna wynosi ok. 72 tys. m3 drewna, z czego 50% przypada na cięcia pielęgnacyjne w młodszych drzewostanach. Pod względem nasiennictwa i szkółkarstwa Nadleśnictwo Biłgoraj jest prawie samowystarczalne: posiada wyłączony drzewostan nasienny sosnowy oraz Szkółkę Zespoloną „Bojary" produkującą materiał sadzeniowy na potrzeby własne jak i potrzeby innych nadleśnictw oraz odbiorców indywidualnych.

         Ale lasy to nie tylko gospodarka leśna, to także piękno niewiele jeszcze skażonej przyrody. Wspaniałe fragmenty torfowiska wysokiego  i przejściowego o powierzchni 82.25 ha są chronione w  rezerwacie „Obary". Na terenie Nadleśnictwa leży część malowniczego Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego z licznymi wąwozami lessowymi.  Leśne uroczyska zamieszkuje ok. 20 łosi, 370 jeleni, 40 danieli, 1200 saren i 230 dzików.

        Lasy Nadleśnictwa przecinają 3 piesze szlaki turystyczne: „Walk Partyzanckich" (czarny i czerwony) biegnący z Tomaszowa Lubelskiego przez Bidaczów Stary (tutaj następuje zmiana koloru) do Lipy, „Roztoczański" (żółty) z Bidaczowa Starego przez Biłgoraj do Zwierzyńca i „Puszczy Solskiej" (niebieski) z Górecka Kościelnego do Biłgoraja.