Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż choinek i stroiszu 2023

SPRZEDAŻ CHOINEK W 2023 ROKU

 

Sprzedaż choinek w 2023 roku w Nadleśnictwie Biłgoraj odbywać się będzie w dni robocze w terminie od 18 grudnia do 22 grudnia w godzinach 9:00 - 16:00 

Sprzedaż prowadzona będzie w oparciu o Decyzję nr 20/22 Nadleśniczego Nadleśnictwa Biłgoraj z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia Cennika detalicznego na sprzedaż choinek, stroiszu, karpiny oraz kory w Nadleśnictwie Biłgoraj.

Materiały do pobrania


Terminy sprzedaży detalicznej

Nadleśnictwo Biłgoraj prowadzi sprzedaż detaliczną drewna, choinek i sadzonek drzew i krzewów leśnych w określonych terminach.

 

Sprzedaż detaliczna drewna

Biuro Nadleśnictwa Biłgoraj codziennie od godz. 700 do 1500 po konsultacji z leśniczym

w każdy wtorekpiątek leśnictwa: Wola, Bojary, Nadrzecze, Zagumnie, Luchów, Ciosmy, Sól, Biszcza, Potok, Ujście, Huta, Rogóźnianka

 

Sprzedaż detaliczna choinek

Biuro Nadleśnictwa Biłgoraj - w okresie przedświątecznym

 

Sprzedaż detaliczna stroiszu, kory i karpiny

Wszystkie leśnictwa - po konsultacji z leśniczym

 

Sprzedaż detaliczna sadzonek

Szkółka leśna "Bojary" - sprzedaż zakończona

 

W celu uzyskania informacji na temat sprzedaży drewna prosimy o kontakt pod nr telefonu 84 6860028 w.19. Kontakty do leśniczych dla poszczególnych leśnictw znajdują się w zakładce Kontakt.
Szkółka leśna "Bojary" - tel. 665 349 061