Wydawca treści Wydawca treści

Restytucja i czynna ochrona głuszca w Puszczy Solskiej

Aktualizacja 08.04.2020 r. przez Wojciech Smyk:

Nadleśnictwo Biłgoraj korzystając ze środków UE (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) oraz ze środków funduszu leśnego w ramach projektu „Restytucja i czynna ochrona głuszca w Puszczy Solskiej” zakończyło budowę ścieżki biegowo spacerowej zlokalizowanej w leśnictwie Bojary o długości ok. 5km. Ścieżka biegowo- spacerowa w formie pętli przebiega w większości po istniejącej ścieżce dydaktycznej.

Nowo powstała ścieżka, dzięki specjalnym technikom projektowania i budowy charakteryzują się:

- minimalnym wpływem na lokalny ekosystem;

- nie powodują erozji i obsuwania się gleby;

- nie wymaga dużych nakładów na jej utrzymanie;

- pozwala użytkownikom na bezpośredni kontakt z przyrodą;

- jest atrakcyjne i bezpieczna dla użytkowników przez cały rok

Nowa ścieżka jest przyjazna dla biegaczy i spacerowiczów; prowadzi w ciekawe przyrodniczo miejsca w Nadlesnictwie. Teraz można cieszyć się pięknem przyrody o każdej porze roku.

Zapraszamy miłośników spacerów i biegów na nowy obiekt!

 

Opis projektu

Nadleśnictwo Biłgoraj wraz z nadleśnictwami Józefów i Janów Lubelski od 2018 roku realizuje projekt „Restytucja i czynna ochrona głuszca w Puszczy Solskiej” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr projektu POIS.02.04.00-00-0047/17).

 

Cel projektu

Poprawa warunków siedliskowych głuszca oraz wsiedlanie ptaków

 

Główne zadania jakie stawia projekt to m.in.:

1.    Redukcja drapieżników lisów, borsuków, jenotów, kun, norek amerykańskich i tchórzy poprzez odłów i odstrzał oraz odłów i translokację jastrzębi.

2.    Usuwanie czeremchy amerykańskiej oraz nadmiernej ilości podszytów i podrostów, znakowanie grodzeń.

3.    Budowa wolier adaptacyjnych dla wsiedlanych ptaków (Nadleśnictwo Biłgoraj, Janów Lubelski).

4.    Wsiedlenie od 50 do 80 głuszców z linii lubelskiej (Nadleśnictwo Biłgoraj, Janów Lubelski) zakupionych z Ośrodka Hodowli Głuszca w Nadleśnictwie Leżajsk.

5.    Monitoring populacji głuszca poprzez obserwacje, wywieszanie fotopułapek, założenie nadajników dziko żyjącym osobnikom.

6.    Odłów dziko żyjących przedstawicieli tego gatunku lub odnalezienie gniazd kur głuszca i podebranie jaj w celu zasilenia populacji, która znajduje się w Ośrodku Hodowli Głuszca na terenie Nadleśnictwa Leżajsk.

7.    Badania genetyczne zarówno głuszców wsiedlanych jak i dziko żyjących.

8.    Neutralizacja szkodliwych nawierzchni dróg leśnych (Nadleśnictwo Józefów).

9.    Zakup i wysypywanie gastrolitów (małych kamyczków połykanych przez ptaki, które ułatwiają rozcieranie pokarmu).

10.    Zmniejszenia antropopresji na miejsca gdzie bytują głuszce poprzez wybudowanie w Nadleśnictwie Biłgoraj ścieżki biegowo spacerowej a  w Nadleśnictwie Józefów singletracka.

11.    Zatrudnienie  osoby do zarządzania projektem oraz wykonującej prace terenowe projektu.

12.    Zatrudnienie naukowych opiekunów projektu.

 

Wartość projektu

Ogólna wartość projektu to  8 445 516,10 zł z czego maksymalne dofinansowanie z POLiŚ to 85%. Pozostałą część stanowią środki Funduszu Leśnego oraz środki własne Nadleśnictw realizujące poszczególne zadania.

 

Efekty ekologiczne projektu

• poprawa warunków siedliskowych poprzez: redukcję drapieżników, ograniczenie rozprzestrzeniania gatunków inwazyjnych, wycinanie podrostów, wyłożenie gastrolitów, neutralizacje szkodliwych nawierzchni dróg, kanalizowanie ruchu turystycznego,

• wsiedlenie wyhodowanych ptaków w ilości 50-80 szt., w przypadku sukcesu hodowlanego wpuszczonych zostanie więcej ptaków, wszystkie wychodowane osobniki „linii lubelskiej” zostaną wypuszczone na terenie Puszczy Solskiej.

Aby utrzymać efekt projektu konieczne będzie dalsze prowadzenie ochrony czynnej tego gatunku poprzez realizację następujących zadań: odstrzał drapieżników, ograniczenie rozprzestrzeniania gatunków inwazyjnych oraz wsiedlanie głuszca. 

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych uruchomiony został tzw. Mechanizm Sygnalizacyjny umożliwiający zgłaszanie podejrzeń wystąpienia nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. (Link poniżej)

https://www.ckps.lasy.gov.pl/naduzycia

 

 


Oferta edukacyjna

Nadleśnictwo Biłgoraj posiada szeroką ofertę edukacyjną w postaci ścieżek edukacyjnych z wieloma przystankami, ścieżek turystycznych rowerowych i pieszych oraz miejsc na ogniska.

Wśród oferty edukacyjnej naszego nadleśnictwa znajdują się:

1. Szlaki rowerowe:
- „Doliny Białej Łady" (czerwony) - prowadzący przez Biłgoraj, Rapy Dylańskie, Ignatówkę, Żelebsko, Wolę Kątecką, Karolówkę Nadrzecze, Majdan Gromadzki do Biłgoraja długości 18 km, przebiegający przez lasy państwowe i częściowo przez niepaństwowe.
- Ujście – Biłgoraj – Osuchy (niebieski). Prowadzący z miejscowości Ujście przez Bukową, Dąbrowicę, Kol. Sól, Biłgoraj, Okrągłe, Smólsko, Króle, Remizy, Bukowiec, Pisklaki, Szostaki do Osuch; o łącznej długości trasy 63 km. w tym Ujście – Biłgoraj 25 km. i Biłgoraj – Osuchy 38 km.
- (zielony) z Biłgoraja przez Podlesie, Dereźnię, Wolę Dereźniańską, Wólkę Biską, Biszczę do Tarnogrodu.
 
2. Piesze szlaki turystyczne:
– „Roztoczański" – (żółty) o długości 47,5 km ze Zwierzyńca, przez Hedwiżyn, Wolę Dużą, Wolę Małą, Biłgoraj, Kolonię Sól, Dereźnię, Wolę Dereźniańską, Rudę Zagrody, Bidaczów Nowy do Bidaczowa Starego.
- „Walk Partyzanckich"- (czarny), o długości 120 km z Bidaczowa Starego do Tomaszowa Lubelskiego przez Budziaże, Zanie, Majdan Stary (na obszarze Nadleśnictwa Biłgoraj) – dalej Majdan Nowy, Lipowiec, Aleksandrów, Margole, Górecko Kościelne, Kozaki Osuchowskie, Osuchy.
- „Walk Partyzantów" – (czerwony) z Lipy do Bidaczowa Starego – na obszarze Nadleśnictwa Biłgoraj – Bidaczów Stary, Pszczelna, Knieja, Ciosmy, Ujście.
- „Puszczy Solskiej" (niebieski) z Górecka Kościelnego przez Brodziaki, Edwardów do Biłgoraja.

3. "Szlaki głuszcowe"

4. Ścieżka dydaktyczna w leśnictwie Bojary - przebiega ona przez ciekawy fragment Puszczy Solskiej pokazując na 17 tablicach informatycznych różne typy drzewostanów, charakterystyczne gatunki ze świata roślin i zwierząt oraz ukazuje wiele aspektów z pracy leśników. Na zdjęciu po prawej widoczna jest mapa przebiegu ścieżki z naniesionymi przystankami.

5. Szkółka leśna Bojary - na jej terenie mieści się specjalnie przygotowane miejsce na spotkania okolicznościowe z możliwością rozpalenia ogniska. Ponadto istnieje możliwość skorzystania z oprowadzenia po terenie szkółki leśnej przez leśniczego-szkółkarza.

6. Pawilon promocji gospodarki leśnej. w którym organizowane są przez Nadleśnictwo Biłgoraj prelekcje dla uczniów szkół wraz z konkursami i upominkami czy też różne wystawy.

7. Nadleśnictwo prowadzi także edukację poprzez broszury, ulotki, upominki czy kalendarze.