Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwacja zajęć edukacyjnych

W Nadleśnictwie Biłgoraj zajęcia edukacyjne odbywają się w oparciu o zarządzenie nr 58/22 Nadleśniczego Nadleśnictwa Biłgoraj z dnia 19.10.2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z edukacji przyrodniczo-lesnej prowadzonej przez pracowników Nadlesnictwa Biłgoraj.

Wszystkie zajęcia prowadzone przez pracowników Nadleśnictwa Biłgoraj, w tym prelekcje edukacyjne w szkołach i przedszkolach czy oprowadzanie dzieci szkolnych po ścieżkach edukacyjnych wymagają dokonania zgłoszenia według załączonego poniżej wzoru formularza.

Formularz podpisuje osoba odpowiedzialna za grupę dzieci i dostarcza go w formie papierowej bądź jego skanu na sekretariat Nadlesnictwa Biłgoraj (e-mail: bilgoraj@lublin.lasy.gov.pl).

W przypadku chęci zorganizowania ogniska na szkółce Lesnej "Bojary" nalezy przesłać także oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem korzystania z obiektu edukacyjnego na tej szkółce.

Wszelkich ustaleń można dokonywać z edukatorem leśnym pod numerem telefonu: 84 6860028 w.12 lub 723 722 930

 Zapraszamy do korzystania z aktywnego wypoczynku pośród przyrody!


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Cenniki sprzedaży detalicznej

Cenniki sprzedaży detalicznej

Nadleśnictwo Biłgoraj prowadzi m.in. sprzedaż detaliczną drewna, sadzonek drzew i krzewów oraz choinek w okresie przedświątecznym.

W cennikach stosuje się następujące symbole gatunków roślin zgodnie z PN 93/D02002:

Gatunki iglaste

Dg

Daglezja (jedlica)

Jd

Jodła

Md

Modrzew

So

Sosna

Św

Świerk

Gatunki liściaste

Brz

 Brzoza

Bk

Buk

Db

Dąb

Gb

Grab

Js

Jesion

Jw

Jawor

Kl

Klon

Lp

Lipa

Ol

Olcha

Os

Osika

Tp

Topola

Wb

Wierzba

Wz

Wiąz

 

Przy określeniu surowca drzewnego użyto następujących symboli:

Drewno wielkowymiarowe(W)

WA1

Drewno okleinowe

WB1

Drewno sklejkowe

WA0

Drewno tartaczne ogólnego przeznaczenia klasy jakości A (najlepszej)

WB0

Drewno tartaczne ogólnego przeznaczenia klasy jakości B

WC0

Drewno tartaczne ogólnego przeznaczenia klasy jakości C

WD

Drewno tartaczne ogólnego przeznaczenia klasy jakości D (najlgorszej)

Drewno średniowymiarowe(S)

S1

Drewno kopalniakowe

S2A

Papierówka

S2B

Papierówka

S3A

Żerdzie technologiczne

S3B

Żerdzie użytkowe

S4

Drewno opałowe

Drewno małowymiarowe(M)

M1

Drobnica użytkowa

M2

Drobnica opałowa

 

W cenniku na drewno stosuje się trzy klasy grubości:

1

Średnica środkowa do 24 cm

2

Średnica środkowa do 25-34 cm

3

Średnica środkowa 35 cm i pow.

 

 

Aktualne cenniki można pobrać poniżej: