Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwacja zajęć edukacyjnych

W Nadlesnictwie Biłgoraj zajęcia edukacyjne odbywają się w oparciu o zarządzenie nr 44/18 Nadleśniczego Nadleśnictwa Biłgoraj z dnia 26.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z edukacji przyrodniczo-lesnej prowadzonej przez pracowników Nadlesnictwa Biłgoraj.

Wszystkie zajęcia prowadzone przez pracowników Nadlesnictwa Biłgoraj, w tym prelekcje edukacyjne w szkołach i przedszkolach czy oprowadzanie dzieci szkolnych po ścieżkach edukacyjnych wymagają dokonania zgłoszenia według załączonego poniżej wzoru formularza.

Formularz podpisuje osoba odpowiedzialna za grupę dzieci i dostarcza go w formie papierowej bądź jego skanu na sekretariat Nadlesnictwa Biłgoraj (e-mail: bilgoraj@lublin.lasy.gov.pl).

W przypadku chęci zorganizowania ogniska na szkółce Lesnej "Bojary" nalezy przesłać także oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem korzystania z obiektu edukacyjnego na tej szkółce.

Wszelkich ustaleń można dokonywać z edukatorem leśnym pod numerem telefonu: 84 6860028 w.27 lub 665349076

 Zapraszamy do korzystania z aktywnego wypoczynku pośród przyrody!