Wydawca treści Wydawca treści

Zasady sprzedaży drewna

Zasady sprzedaży drewna oraz produktów użytkowania ubocznego

W Nadleśnictwie Biłgoraj sprzedaż surowca drzewnego odbywa się w oparciu o zarządzenie nr 45/22 Nadleśniczego Nadleśnictwa Biłgoraj z dnia 10.08.2022 r.  w sprawie wprowadzenia zasad obrotu i sprzedaży surowca drzewnego na terenie Nadleśnictwa Biłgoraj.