Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwacja zajęć edukacyjnych

W Nadleśnictwie Biłgoraj zajęcia edukacyjne odbywają się w oparciu o zarządzenie nr 58/22 Nadleśniczego Nadleśnictwa Biłgoraj z dnia 19.10.2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z edukacji przyrodniczo-lesnej prowadzonej przez pracowników Nadlesnictwa Biłgoraj.

Wszystkie zajęcia prowadzone przez pracowników Nadleśnictwa Biłgoraj, w tym prelekcje edukacyjne w szkołach i przedszkolach czy oprowadzanie dzieci szkolnych po ścieżkach edukacyjnych wymagają dokonania zgłoszenia według załączonego poniżej wzoru formularza.

Formularz podpisuje osoba odpowiedzialna za grupę dzieci i dostarcza go w formie papierowej bądź jego skanu na sekretariat Nadlesnictwa Biłgoraj (e-mail: bilgoraj@lublin.lasy.gov.pl).

W przypadku chęci zorganizowania ogniska na szkółce Lesnej "Bojary" nalezy przesłać także oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem korzystania z obiektu edukacyjnego na tej szkółce.

Wszelkich ustaleń można dokonywać z edukatorem leśnym pod numerem telefonu: 84 6860028 w.12 lub 723 722 930

 Zapraszamy do korzystania z aktywnego wypoczynku pośród przyrody!


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Rezerwacje zajęć edukacyjnych

Rezerwacje zajęć edukacyjnych

Nadleśnictwo Biłgoraj informuje, iż z uwagi na nowe zarządzenie nr 44/18 Nadleśniczego Nadleśnictwa Biłgoraj wszystkie zajęcia prowadzone przez pracowników nadlesnictwa Biłgoraj, w tym prelekcje edukacyjne w szkołach i przedszkolach czy oprowadzanie dzieci szkolnych po ścieżkach edukacyjnych bedzie odbywać się po uprzednim dokonaniu zgłoszenia według załączonego poniżej wzoru formularza.

Formularz podpisuje osoba odpowiedzialna za grupę dzieci i dostarcza go w formie papierowej bądź jego skanu na sekretariat Nadlesnictwa Biłgoraj.

W przypadku chęci zorganizowania ogniska na szkółce Lesnej "Bojary" nalezy przesłać także oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem wynajmu obiektu edukacyjnego na tej szkółce.

Wszelkich ustaleń można dokonywać z edukatorem leśnym pod numerem telefonu: 84 6860028 w.27 lub 691224242

 Zapraszamy do korzystania z aktywnego wypoczynku pośród przyrody!